Nieuwjaarsreceptie

Terugblik nieuwjaarsreceptie 2015:
Wat was het gezellig op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie en aftrap van de feestelijkheden rond Bijvanck 40. Veel bewoners van de Bijvanck zowel de nieuwe- als de bewoners van het eerste uur waren aanwezig. Bij de tentoonstelling was veel belangstelling en de foto’s waren een feest van herkenning en soms weemoed naar de tijd toen de Bijvanck nog niet zo bebouwd was als nu en kinderen in zandhopen speelden en je op sommige plekken zo het weiland in liep.
Dat iedereen begaan is met de Bijvanck blijkt ook uit de reacties op de oproep voor foto’s en herinneringen. Velen zijn de zolder opgegaan en sturen foto’s en krantenartikelen uit de begintijd op.
Wij proberen deze zoveel mogelijk in de tentoonstelling en het herinneringsboekje te verwerken.
Ook veel belangstelling was er al voor de presentatie op 17 februari, de High Tea op 15 maart en het herinneringsboekje.
De Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum op Plein 2000 in Huizen heeft haar medewerking aangeboden.
In februari wordt een stand ingericht met informatie over de Bijvanck (boeken, foto’s etc.).